האם כל אחד יכול לתרגם, ובתנאי שידע את שתי השפות (המקור והיעד)?

קיימים שיקולים רבים שאותם צריך לקחת בחשבון בזמן התרגום, מלבד הבנת המילים בטקסט המקורי.

עבודת המתרגם איננה רק העברת מילים משפה אחת לאחרת, ולכן לא כל אחד יכול לתרגם. קיימים שיקולים רבים שאותם צריך לקחת בחשבון בזמן התרגום, מלבד הבנת המילים בטקסט המקורי. 

בזמן התרגום צריך לשמר את משמעות הטקסט כולו. למילה היחידה משמעויות שונות וקונוטציות שונות, ועל המתרגם להעביר את המשמעויות והאלוזיות (בעברית הֶרְמֵזִים), בלי שהטקסט בשפת היעד יישמע מלאכותי וזר. 

יש יתרון למתרגמים שלמדו באחד ממסלולי התרגום הקיימים בארץ, ולא הסתפקו בידיעת השפות על בוריין. במהלך לימודי התרגום שמים לב לבעיות תרגומיות שונות, ובעזרת המורים מתרגלים את ההתמודדות עם בעיות אלה.    

עבודת המתרגם כוללת:  

  • שימוש בשפת יעד תקנית
  • בחירת המילה המתאימה מבין המילים הנרדפות
  • שמירה על חריזה ועל מקצב
  • שימור הרעיון בלי שהטקסט בעברית יישמע זר  
  • התאמת מבנה המשפט לשפת היעד
  • שימוש בניבים שבשפת המקור מובנים ובתרגום אובדים, וחיפוש ניב מקביל בשפת היעד
  • הבנת תרבות שפת המקור, והעברתה לשפת היעד 

 

לא כל אחד יכול לתרגם כל דבר. מתרגמים מקצועיים בדרך כלל מתמחים בתחומי דעת שונים. יש מתרגמים שמתמחים בטקסטים טכניים ושיווקיים, אחרים (כמוני) מתמחים בטקסטים מדעים ואקדמיים או בטקסטים ספרותיים. 

דילוג לתוכן