הקפדה על סימני הפיסוק

פיסוק שגוי עלול להקשות על הקורא את קריאת הטקסט ואת הבנתו, ואף לשנות את משמעות המשפט.

כללי הפיסוק 

פיסוק שגוי עלול להקשות על הקורא את קריאת הטקסט ואת הבנתו, ואף לשנות את משמעות המשפט. לאחר העריכה הלשונית, הטקסט יהיה נוח לקריאה ומשמעותו ברורה. 

למשל:

    – שולחן, עץ ונדנדה היו בחצר הבית. כלומר: בחצר היו שלושה דברים.
       שולחן עץ ונדנדה היו בחצר הבית. כלומר: בחצר הבית היו שני דברים.

    – הוא הרים גביע־יין אדום ואמר… כלומר: הגביע אדום.
       הוא הרים גביע יין־אדום ואמר… כלומר: היין אדום.

    – מתי הוא ישחק מחר? כלומר: הוא בוודאי ישחק מחר.
       מתי הוא ישחק, מחר? כלומר: לא בטוח שהוא ישחק מחר.  

    – אבי בעלי נתן לי עצה טובה. כלומר: העצה ניתנה על ידי האבא של הבעל.
       אבי, בעלי, נתן לי עצה טובה. כלומר: העצה ניתנה על ידי הבעל, ששמו אבי.

דילוג לתוכן