מניעת משפטים דו־משמעיים

לאחר עריכה לשונית של הטקסט, כל משפט יובן באופן שלא ישתמע לשתי פנים.

מניעת משפטים דו־משמעיים

במקרים רבים נתקלים במשפטים שאפשר להבין אותם בכמה אופנים. לאחר עריכה לשונית של הטקסט, כל משפט יובן חד־משמעית. 

למשל:

    – הוא נפטר מיבלת ברגלו. 
      האם הוא מת בגלל היבלת או  האם הייתה לו יבלת ואיננה עוד?
      תיקון: הוא נפטר בגלל יבלת ברגלו. / הוא נפטר מהיבלת שהייתה ברגלו.

    – שנאת הזרים מצריכה היערכות מתאימה של מערכת החינוך בארץ.  
      האם הזרים שונאים או שונאים את הזרים?
      תיקון: הזרים חשים שנאה, דבר המצריך… / שונאים את הזרים, דבר המצריך…

    – הוא מעיין בבחינה בדקדוק. 
      האם זו בחינה בדקדוק שבה הוא מעיין או בחינה כלשהי שבה הוא מעיין                  בתשומת לב רבה?
      תיקון: הוא מעיין בבחינה שהנושא שלה הוא דקדוק. / הוא מעיין בבחינה                  בתשומת לב רבה.

    – שמלות הרקדניות היפות נמסרו לניקוי יבש. 
      האם השמלות יפות או הרקדניות?
      תיקון: השמלות היפות של הרקדניות נמסרו לניקוי. / השמלות של הרקדניות              היפות נמסרו…

    – בחירת המאמן הייתה שרירותית. 
      המאמן בחר או בחרו את המאמן?

    – עוזר המאמן הספרדי יצא לחו"ל. 
      מי ספרדי, המאמן או עוזרו? 
      תיקון: עוזרו של המאמן הספרדי יצא לחו"ל. / עוזרו הספרדי של המאמן יצא              לחו"ל.

    – לאימא אסור להרביץ. 
      אסור לאימא להרביץ או אסור שאימא תקבל מכות?
      תיקון: לאימא אסור להרביץ לילדיה. / אסור להרביץ לאימא.

    – במקום נכחו אם הכלה ואביה. 
      האם נכחו האב של הכלה או האב של אם הכלה?
      תיקון: במקום נכחו הורי הכלה. / במקום נכחו אם הכלב ואבי האם.

דילוג לתוכן