לאחר עריכה לשונית של הטקסט, כל משפט יובן באופן שלא ישתמע לשתי פנים.

מניעת משפטים דו־משמעיים

במקרים רבים, נתקלים במשפטים שאפשר להבינם בכמה אופנים. 

לאחר עריכה לשונית של הטקסט, כל משפט יובן באופן שלא ישתמע לשתי פנים. 

למשל:

    – הוא נפטר מיבלת ברגלו. 
      האם הוא מת בגלל היבלת, או האם הייתה לו יבלת ואיננה עוד?

    – שנאת הזרים מצריכה היערכות מתאימה של מערכת החינוך בארץ.  
      האם הזרים שונאים או שונאים את הזרים?

    – הוא מעיין בבחינה בדקדוק. 
      האם זו בחינה בדקדוק, או בחינה כלשהי שבה הוא מעיין בתשומת לב רבה?

    – שמלות הרקדניות היפות נמסרו לניקוי יבש. 
      האם השמלות יפות או הרקדניות?

    – בחירת המאמן הייתה שרירותית. 
      המאמן בחר, או בחרו את המאמן?

    – עוזר המאמן הספרדי יצא לחו"ל. 
      מי ספרדי, המאמן או עוזרו?

    – לאמא אסור להרביץ. 
      אסור לאמא להרביץ לאחרים או אסור שאמא תקבל מכות?

    – במקום נכחו אם הכלה ואביה. 
      האב של הכלה או האב של אם הכלה? עדיף: במקום נכחו הורי הכלה.

דילוג לתוכן