מניעת שיבושי מילים וניבים

לעיתים קרובות, נעשה שימוש שגוי בניבים ובמילים, במיוחד אם המשלב הלשוני גבוה. בעריכה הלשונית יתוקנו השיבושים. 

מניעת שיבוש מילים וניבים 

שימוש שגוי בניבים ובמילים, במיוחד אם הם ממשלב לשוני גבוה, עלול להביך מאוד את הכותב. בעריכה הלשונית יתוקנו השיבושים. 

דוגמאות לשיבושי מילים נפוצים:

    – שגוי: הודות לגשם הסוחף נוצרו פקקי תנועה רבים. 
       למילה 'הודות' משמעות חיובית. 
       נכון: בגלל הגשם הסוחף…

    – שגוי: בעטיה של הזהירות נמנעו אסונות רבים. 
       למילה 'בעטיה' משמעות שלילית בלבד. 
       נכון: הודות לזהירות נמנעו אסונות רבים.

    – שגוי: הם נוכחו במסיבה. 
       המילה 'נוכחו' (השתכנעו) שונה מהמילה 'נכחו' (נמצאו או השתתפו). 
       נכון: הם נכחו במסיבה.

    – שגוי: הוא ביטל את המנוי להצגה. 
       מנוי (האדם), מינוי (הכרטיס). 
       נכון: הוא ביטל את המינוי להצגה.

    – שגוי: תיזהר לא להתחלק. 
       להתחלק (לחלקים), להחליק (ליפול). 
       נכון: תיזהר לא להחליק.

    – בת זוגתו (הבת של חברתו לחיים) או בת זוגו (חברתו לחיים).

דוגמאות לשיבושי ניבים נפוצים:

    – עשה ימים כלילות (ישן ביום), או עשה לילות כימים (עבד בלילה)?

    – הטביע חותמו או טבע חותמו?

    – זיכרונו לברכה (מה שהוא זוכר) או זכרו (הזכר שלו) לברכה?

    – לא יאומן (לא יאמנו אותו) או לא ייאמן (קשה להאמין).

דילוג לתוכן