עריכה של טקסטים אקדמיים

בעריכה יש הקפדה על שפה ברורה, תקנית ועניינית, על טקסט לכיד, על מבנה עבודה הגיוני וברור ועל כללי ציטוט ורישום ביבליוגרפי לפי דרישות כתב העת או המוסד האקדמי.

למה זה חשוב?

הקורא מעוניין להבין את הכתוב. לכן, הגשת עבודה אקדמית ברורה, מלוכדת, מסודרת ומנוסחת היטב תעזור להצלחת הסטודנט.

עבודה שאינה כתובה כראוי תקשה על הקורא, ותוביל לציון נמוך יותר.

עבודה ערוכה היטב עשויה לזכות את כותבה בציון "עובר" גם אם תוכנה אינו טוב דיו. 

מאמר שכתוב ברור ולפי כללי הכתיבה האקדמית – סיכוייו להתקבל לפרסום גדולים יותר.

דילוג לתוכן