מאפייני העריכה הספרותית

מטרת העריכה הספרותית היא לשפר את איכותם של טקסטים סיפוריים.

עריכה ספרותית כוללת התייחסות לטקסט כאל יצירה בעלת רבדים שונים.

עורך ספרותי לא יסתפק בכך שלשון הסיפור תקנית.

מובן שהעריכה הספרותית כוללת עריכה לשונית, אך יש בה גם תשומת לב להאחדת הסגנון של הטקסט, להתפתחות העלילה, לאוצר המילים, לדברים הנאמרים במפורש או במרומז, לעומק הדמויות, לתפאורה של הסיפור, לאמינותו, לזמני הסיפור, לגוף הדובר, למשלב השפה ועוד.

בניגוד לעריכה לשונית, שלרוב אין להתווכח עליה (ככה זה בעברית תקנית), יכולות להיות גישות שונות לטקסט הספרותי. עורכים ספרותיים שונים יציעו שינויים שונים.

חשוב לקיים דיאלוג עם הסופר ולא להנחית עליו מלמעלה את שינויי העריכה. לכן, אני נוהגת להסביר את השינויים שאני ממליצה עליהם, ולנמק את חשיבותם. לפעמים, עבור טקסט שדורש תיקון, אני מציעה כמה אפשרויות, לבחירת הסופר.

ככה, בשותפות יד ביד, הספר מתפתח והופך ליצירה ספרותית שלמה.

דילוג לתוכן