שינוי סדר המילים במשפט

סדר המילים במשפט ישפיע על משמעותו או על ההדגשים הרצויים בו. לאחר העריכה הלשונית, יעבירו המשפטים את המסר הרצוי במדויק.

יש חשיבות רבה לסדר המילים במשפט. לפעמים הסדר הוא שגוי (למשל: לילדה אדום כובע), ולפעמים אפשר לסדר את המילים במשפט בסדר שונה אך תקני, והדבר ישפיע על משמעות המשפט או על ההדגשים הרצויים בו. לאחר העריכה הלשונית, יעבירו המשפטים את המסר הרצוי. 

למשל:

    – אני אוכל רק ליד השולחן (ולא בשום מקום אחר). 
       רק אני אוכל ליד השולחן (ולא אף אחד אחר).

    – מחירי העגבניות בשווקים האמירו (דגש על מחירי העגבניות). 
      בשווקים האמירו מחירי העגבניות (דגש על השווקים).

    – ביום שלישי אסע לים (דגש על היום). 
       אסע לים ביום שלישי (דגש על הנסיעה לים). 
       לים אסע ביום שלישי (דגש על הים).

    – המנחה אפילו לא בא (דגש על המנחה, שלא טרח לבוא). 
       אפילו המנחה לא בא (דגש על כך שרבים לא באו, וגם המנחה לא בא).

    – אנו מחפשים מורה צעירה לבתנו, המנוסה בהוראת אנגלית (הבת מנוסה            בהוראת אנגלית). 
      אנו מחפשים לבתנו מורה צעירה המנוסה בהוראת אנגלית (המורה מנוסה            בהוראת אנגלית).

דילוג לתוכן