תיקוני לשון ותחביר

לאחר העריכה הלשונית, הטקסט יהיה כתוב בשפה עברית תקנית.

בעריכה הלשונית יש הקפדה על שפה עברית תקנית.

דוגמאות לטעויות נפוצות:

    – שגוי: שליטתו בלשון של הסופר הייתה מפתיעה. 
       מיהו זה ששולט על הלשון של הסופר? התמונה שבדמיוני די מזוויעה.
       סדר המילים במשפט שגוי, קודם יבוא לוואי שייכות ואחר כך לוואי צירוף יחס. 
       נכון: שליטתו של הסופר בלשון הייתה מפתיעה.

    – שגוי: התקציב החדש לא עונה לבעיות האמיתיות של מדינתנו. 
       מילת היחס שגויה. 
       נכון: התקציב החדש לא עונה על הבעיות האמתיות של מדינתנו.

    – שגוי: שינויו ברגע האחרון של החוזה גרם למחלוקת קשה בין הצדדים. 
       סדר המילים במשפט שגוי, תיאור יבוא אחרי מושא. 
       נכון: שינויו של החוזה ברגע האחרון גרם למחלוקת קשה בין הצדדים.

    – שגוי: ארבע השומרי ראש צעדו מאחורי ולצד הנשיא. 
       המספר מתאר נקבה, ובסמיכות היידוע יבוא לפני הסומך. כמו כן, כדאי להימנע 
        מרצף נסמכים לסומך. 
       נכון: ארבעת שומרי הראש צעדו מאחורי הנשיא ולצידו.

    – שגוי: מחר הוא מתחיל ללמוד בטכניון. 
       אין התאמה בזמנים. 
       נכון: מחר הוא יתחיל ללמוד בטכניון. 

    – שגוי: אינך צריכה להסכים עם כל דבריו. 
       מילת יחס שגויה. 
       נכון: אינך צריכה להסכים לכל דבריו.

    – שגוי: מובן שיש לך את הזכות לערער על ציון הבחינה. 
       לפני נושא לא תבוא מילת יחס. 
       נכון: מובן שיש לך הזכות לערער על ציון הבחינה.

    – שגוי: הוא הציע להעלות או לשמור על רמת השירות הממוצעת. 
       כל פועל מצריך מילת יחס אחרת. 
       נכון: הוא הציע להעלות את רמת השירות המוצעת או לשמור עליה.

    – שגוי: מחמת הגשם הטיול לא התקיים אתמול. 
       במשפט בעבר הפותח במשלים – יקדם הנשוא לנושא. 
       נכון: מחמת הגשם לא התקיים הטיול אתמול.

    – שגוי: תושב רעננה נשלח אתמול למעצר בית בחשד כי איים ותקף את אביו.  
       כל פועל מצריך מילת יחס שונה, סדר המילים במשפט. 
       נכון: אתמול נשלח תושב רעננה למעצר בית בחשד כי איים על אביו ותקף אותו.

דילוג לתוכן