תקשורת בין הכותב לקורא

שני שוטרים, האחד קורא והאחר כותב

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA פעמים רבות אני חושבת על אותה דמות עלומה הנקראת "הקורא", ועל הקשר שלה עם הכותב. האם הסופר כותב לעצמו או לקוראים שלו? האם יש לטקסט משמעות אם אין מי שקורא אותו או אם מי שקורא אינו מבין את מה שקרא? האם המחשבה על רצונו או […]

אוקסימורון ולשון סגי נהור

צילום של סיימון וגרפנקל בהופעה: The sound of silence

מהו אקסימורון? אוקסימורון: אמצעי סגנוני בכתיבה יצירתית שבו נעשה שימוש בצירוף מילים בעלות משמעויות מנוגדות, שלכאורה אין בו היגיון. הצירוף יוצר אמירה חדשה, מעניינת ומפתיעה, ולמרות הסתירה הוא מקבל משמעות הגיונית. למשל, דממה רועמת. אם נחשוב על שתי המילים האלה בהיגיון, הן לא הולכות יחד – הן דבר והיפוכו, אך אם מתוארת סצנה שבה האווירה […]

דילוג לתוכן