תרגום של טקסטים ספרותיים

ניסוח ברור וקולח ירשים את הקורא, ויגרום לו לרצות להמשיך לקרוא בספר, ואף להמליץ עליו לחבריו.

תרגום של טקסט ספרותי צריך להעביר את רוח הטקסט, את הקצב ואת המנגינה שבו, ואת הרעיון שחבוי מעבר למילים.

 •     התרגום צריך להיות נאמן לרוח היצירה.
 •     התרגום המילולי לא בהכרח מעביר את משמעות הטקסט, ופעמים רבות הוא 
       יישמע בעברית זר ולא טבעי.
 •     בתרגום צריך לבחור מבין המילים הנרדפות האפשריות את המילה המתאימה 
       ביותר לרוח הטקסט.    
 •     כדאי לוודא שניבים, משחקי מילים, סלנג ועוד יעברו היטב לשפת היעד. 
       למשל: על ידי המרה של צירופי מילים ייחודיים לשפת המקור אל צירופים מתאימים 
       בשפת היעד.
 •    בתרגום חשוב לשמור על סגנונו של הכותב, ועל משלב השפה שצריך להתאים 
      לדמויות המתוארות.
 •    בתרגום יהיה אוצר מילים מגוון. 
דילוג לתוכן