תעריפים / Rates

התעריף נקבע לפי מספר העמודים (עמוד מוגדר כ־250 מילים), ומבוסס על כמה פרמטרים:

  • סוג הטקסט: אקדמי, ספרותי, שיווקי, טכני ועוד
  • האם הטקסט כולל טבלאות, גרפים איורים וכדומה?
  • מידת השיבוש של הטקסט: עומק העריכה הנחוצה

רוצה דוגמת עריכה והצעת מחיר מפורטת? 

nur.shai@gmail.com

052-8011364

 

Rate is set by translated page (250 words), and is based on a number of factors: 

    • The type of text 
    • Whether the text includes tables, graphs, illustrations… 

To receive a sample translation and a detailed price quote contact Nurit Shai. 

nur.shai@gmail.com

052-8011364

דילוג לתוכן