כלכלת תחבורה / חיים אבירם

תשתית התחבורה במרחב הגיאוגרפי משולה לרשת העורקים בגוף האדם. בלעדיה, לא ייתכנו החיים המודרניים. אך התחבורה גם יוצרת בעיות המכבידות על חיינו, וביניהן זיהום האוויר, גודש התנועה וצריכת אנרגיות שאינן מתחדשות.

כלכלת התחבורה משלבת בין המערכות הבסיסיות של תורת היצרן והצרכן, בהסתכלות המשקית על המערכת, המתפקדת דרך קבע בתנאים של כשל שוק. הבנת מצב מורכב זה מחייבת כלי ניתוח ייחודיים, הן בתהליכי התכנון והן בשלבי ההערכה של הפרויקטים השונים.

הספר כלכלת תחבורה, שהוא במידה רבה חלוץ בתחום כלכלת התחבורה בעברית, מיועד לשמש מסגרת כוללת לקורסים בתחום זה. הוא מחולק לפרקים, העוסקים בנושאי תכנון מערכת התחבורה, בקשר שבין התחבורה למערכות שימושי הקרקע, בהערכה הכלכלית של פרויקטים ברשת תחבורה ובחלוקה הענפית של הסקטור ליבשה, לים ולאוויר. חלק ניכר מהדוגמאות שבספר מתייחס למערכת התחבורה בישראל.

פרופ' חיים אבירם, מרצה לכלכלה במכללת כנרת, הוא מומחה בכלכלת תחבורה, ועסק עשרות שנים בתכנון ובהערכה של פרויקטים בתחום זה בישראל. כמו כן, שימש מנהל ויועץ כלכלי בפרויקטים של הבנק העולמי ושל תכנית הסיוע של האו"ם בתחום התחבורה בדרום אמריקה, באיים הקריביים ובאפריקה.

כריכה של הספר "כלכלת תחבורה" מאת חיים אבירם
דילוג לתוכן