זני מנגו בישראל

הוצאת הסיפור שנשאר

 
כריכה של הספר "זני מנגו בישראל" מאת ד"ר אלי תומר וד"ר יובל כהן
גב הספר "זני מנגו בישראל" מאת ד"ר אלי תומר וד"ר יובל כהן